autoškola-klobouky

Vrácení ŘP

V případě odebrání řidičského oprávnění (dále ŘO) je nutné pro jeho znovuzískání absolvovat přezkoušení pro vrácení ŘO.

Důvody odebrání ŘO

• Zákaz řízení motorových vozidel udělený správním orgánem nebo soudem.
• Dosažení 12 bodů
• Ze zdravotních důvodů

Zákaz řízení

Přezkoušení pro vrácení ŘO v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Co doložit

• Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
• V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
• Výpis z karty řidiče
• Posudek o zdravotní způsobilosti
• Psychologické vyšetření

Rozsah přezkoušení

• Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
• Praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Kdy k prezkoušení?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Absolvování cvičných jízd není povinné. Vzhledem k náročnosti přezkoušení požadujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu, která je již zahrnuta v ceně.
V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.