autoškola-klobouky

Organizace výcviku

Řidičské oprávnění skupiny B:
Teorie

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

1 hodina = 45 minut

Výuka teorie probíhá každé úterý od 14:30 – 16:00.

Praxe

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičské oprávnění na skupin AM, A1, A2:
Teorie

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

1 hodina = 45 minut

 Výuka teorie probíhá každé úterý od 14:30 – 16:00.

Praxe

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Od 20. 2. 2016 je v účinnosti novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která dost zásadně mění způsob výcviku a závěrečných zkoušek na motocyklech.

Zkouška z praktické jízdy se bude skládat ze dvou částí. V první části žadatel předvede schopnost ovládat motocykl na cvičišti (jízda mezi kužely, vyhýbací manévr a další…), ve druhé části pak jízdu v provozu.

V obou částech zkoušky bude žadatel na motocyklu sám. Zkušební komisař pojede v automobilu za žadatelem a pokyny bude udělovat přes interkom.

Při výcviku se bude zcela individuálně kombinovat několik způsobů výcviku:

výcvik na cvičné ploše
klasický výcvik (učitel sedí za žákem)
samostatná jízda s doprovodem učitele na druhém motocyklu (příprava na 2. část závěrečné zkoušky)
nácvik zvláštních úkonů na cvičné ploše (příprava na 1. část zkoušky)

Samostatnou jízdu s doprovodem učitele na druhém motocyklu budeme provádět po splnění následujících podmínek:

•žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
•žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
•žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je bezpečnost a právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem, obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisaři MěÚ Hustopeče a skládá se ze 2 částí:

•test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
•zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Zkoušku z praktické jízdy může vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.

Opakovaná zkouška:

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik z tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. V opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.