autoškola-klobouky

Školení řidičů

Profesní školení

Profesní školení řidičů je nutné k řízení motorových vozidel, spadajících pod skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

Školení se dělí na

Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“.

 

Pravidelné školení

Je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Provádí se formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

 

Referentské školení

Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“. Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. V praxi se jedná o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.