E-mail: autoskola.vitkova@seznam.cz

AUTOŠKOLA

AUTOŠKOLA Mrázová Vladimíra (Vítková) & Radim Ondrůj
+
ABCD Školicí středisko - Vítek

Údolní 6, Klobouky u Brna

Naše vozidla pro autoškolu:

Autoškola Vladimíra Mrázová (Vítková) & Radim Ondrůj


Covid-19


Vážení klienti.

Účastník výuky musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a pod.) a nemá v daném čase nařízené karanténní opatření.

Výuka teorie - výuka bude probíhat pouze po předchozí domluvě s učitelem. Bohužel bez předchozí domluvy nebudete na učebnu vpuštěni. U vstupu do učebny vstupující osoba provede dezinfekci rukou (dezinfekce bude zajištěna autoškolou). Při vstupu do učebny a po celou dobu teoretické výuky musí mít každá osoba ochranné prostředky dýchacích cest.

Jízdy - každý žák si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce. Po celou dobu výuky má žák i učitel ochranné prostředky dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech pravidel.


Výcvik v autoškole provádíme po dobu více jak 30 let. Naše autoškola provádí výuku pomocí kvalifikovaných a zkušených učitelů s profesionálním přístupem. Disponujeme moderními vozy a motocykly, což rovněž přispívá k bezproblémovému zvládnutí kurzu. Naše autoškola také poskytuje školení řidičů a kondiční jízdy na všechny kategorie automobilů včetně motocyklů.
Pokud Vám byl vysloven zákaz řízení, nebo jste dovršili 12 trestných bodů a vypršel Vám trest či sankce, absolvujeme s Vámi přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění.


Více informací na tel.: 777 554 549, 776 222 446 a nebo email: autoskola.vitkova@seznam.cz

 

Individuální služby autoškoly

výcvik provádíme individuální formou ve volném čase našich žáků

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu je potřeba pouze vyplnit několik formulářů a doručit je k nám. Formuláře si můžete vyzvednout osobně u nás a najdete je také ke stažení a tisku zde:

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku  
    - přihláška musí být vytištěna oboustranně na jeden list
  • Posudek o zdravotní způsobilosti  

Možnost získání řidičského oprávnění na splátky

Nabízíme možnost splátek. Jako záloha Vám postačí 4 000,- Kč a zbytek lze dolpatit do konce kurzu.

Jako partneři projektu „Bezpečnost pro každého“ Vám můžeme nabídnout výukový set, který v tomto složení nemůžete koupit v žádném knihkupectví ani v jiné, nepartnerské autoškole. AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!